VI SMIR OG FORMER DET EDLE METALLET I KJÆRLIGHETENS ÅND