Anette Rosse (Skien)

"En beskrivelse av mine arbeider kan være farger, følelser og fortellinger, alltid inspirert av livet, det litt skjøre og uperfekte, relasjoner og forbindelser mellom ytre og indre verden. Jeg håper bildene kan gi rom for undring og en personlig opplevelse for den som ser."